Film: Teknik för händelser i rum och tid

Högre livskvalitet för dövblinda

Vår främsta uppgift är att hjälpa personer med dövblindhet att få högre livskvalitet och mer kontakt med sin omgivning. Genom nära dialog med dövblinda och vår egen tekniska kunskaper, vill vi öppna dörrarna till en värld som annars domineras av mörker och tystnad.